Tue07072020

Last update04:39:33 pm

Back Calligraphy Calligraphy Gallery 苏东坡《朝云诗》丁仕美草书

苏东坡《朝云诗》丁仕美草书

Chinese-Calligraphy-ding-shi-mei-su-dong-po-zao-yun-shi1.jpg

苏东坡《朝云诗》

(作于南海儋州)

      丙申丁仕美

不似杨枝别乐天,恰如通德伴伶玄。

阿奴络秀不同老,天女维摩总解禅。

经卷药炉新活计,舞衫歌扇旧因缘。

丹成逐我三山去,不作巫阳云雨仙。

 


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Last Updated on Tuesday, 17 March 2020 15:56